OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

ČINNOST KANCELÁŘE

Co nabízíme:
Projektujeme prakticky jakékoliv objekty v oboru pozemních staveb. Náplní práce jsou individuální projekty rodinných domů, novostaveb i rekonstrukcí, bytových, administrativních či občanských a sportovních staveb, projekty nízkoenergetických a pasivních domů nebo dřevostaveb. V neposlední řadě projektujeme zdravotnické a sociální objekty.

Zabýváme se zpracováním stavebních projektů všech potřebných stupňů včetně zajištění veškerých souvisejících prací a profesí:

  • Rešerše území, studie využitelnosti území a zastavovací studie
  • Studie – sestavení stavebního programu včetně rozvahy a zhodnocení estetických, technických a ekonomických požadavků, návrh stavby
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Jednostupňový nebo dvoustupňový projekt pro ohlášení či stavební povolení a realizaci stavby
  • Energetické hodnocení, optimaizace a energetické průkazy objektů
  • Inženýring – obstarání nutných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, obstarání rozhodnutí o umístění a povolení stavby
  • Příprava podkladů pro výběr dodavatele – specifikace a výkazy výměr v podrobnosti agregovaných nebo detailních položek, orientační nebo položkový rozpočet stavby
  • Spolupráce při výběru dodavatele – posuzování obsahu a rozsahu dodavatelem nabízených prací, spolupráce při uzavření smluvního vztahu
  • Autorský dozor stavby – sledování a korekce výstavby s ohledem na projekt a požadavky investora
  • Technický dozor stavby – kontrola kvalitativních a kvantitativních parametrů výstavby ve vztahu k projektu, k obecně technickým požadavkům na výstavbu, právním předpisům a vydaným správním rozhodnutím, k dodržování správných stavebních postupů a obecných zvyklostí, kontrola investic

Kvalitní příprava začíná již v samotném návrhu stavby, kde se rodí estetická a užitná hodnota díla. Při podrobném projektování v dalších stupních s důrazem na detail zase ovlivníme celkový estetický dojem i ekonomiku stavby a hlavně účelnost, spolehlivost a hospodárnost všech částí díla. Funkční celek je poskládán ze vzájemně provázaných a technicky zvládnutých detailů. Nejkrásnější na stavbě je však její realizace, při které je nezbytné pochopit myšlenku autora a dodržet jisté principy, aby dílo bylo zdárně provedeno a předáno k radostnému užívání.

Pro koho pracujeme:
Mezi klienty si nevybíráme, s ochotou a péčí uplatníme své znalosti v práci pro každého seriózního zadavatele. Našimi klienty jsou stavebníci a investoři rodinných domů, drobných i rozsáhlých staveb, investoři a developeři velkých investičních záměrů. Velký podíl činnosti vykonáváme pro samostatné architekty a renomované architektonické ateliéry nebo pro stavební společnosti.