OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM

Zelená úsporám je program, jehož cílem je podpora realizace opatření, vedoucích k úsporám energie a k využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporovány jsou realizace na území České republiky, ukončené po vyhlášení programu.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
V programu je podporováno:

  • kvalitní zateplování rodinných a bytových domů,
  • náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla,
  • instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb
  • výstavba v pasivním energetickém standardu.

Prostředky lze čerpat v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, není však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Podrobnější informace o Programu Zelená úsporám najdete na
http://www.zelenausporam.cz

Formuláře ke stažení na
http://www.zelenausporam.cz/sekce/488/dokumenty-pro-zadatele/

Kalkulačka orientační výše dotace na
http://www.zelenausporam.cz/sekce/580/jednoducha-dotacni-kalkulacka/

Naše kancelář se zabývá přípravou podkladů k žádosti o dotace z programu Zelená úsporám. Pokud máte zájem o bližší informace či zpracování podkladů k podání žádosti o dotace, specifikujte svůj požadavek na e-mail atelier@omegaproject.cz