OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

V současné době je téma energetické úspory stále více aktuální. Moderní výstavba se již prakticky neobejde bez hodnocení a realizace opatření pro minimalizaci budoucí spotřeby energie.

Co je to vlastně nízkoenergetický nebo pasivní dům?
Informace jsou dnes již téměř „na každém rohu“, ale ne vždy jsou řečeny a objektivně zhodnoceny důsledky při návrhu a výstavbě těchto domů. V principu platí, že čím modernější architektura (ve smyslu moderny, rozmanitosti tvaru domu a velkoplošného prosklení), tím horší tepelné vlastnosti dům má včetně esteticky čistých ale uživatelsky nebezpečných tepelných mostů. Protichůdných faktů je v této problematice více, např. způsob přiblížení se otevřené přírodě přísunem čerstvého vzduchu pootevřeným oknem oproti vzduchotěsnému uzavření domu s řízeným větráním nebo úsporné vytápění lokálními topidly oproti okamžitému přetopení uzavřené místnosti tímto topidlem. Dalším protikladem, který je nutno velmi pečlivě posuzovat, jsou pasivní tepelné zisky. Velmi přispívají k energetické úspoře, avšak ve slunečném období, kdy je třeba naopak chladit než topit, je nutno jim účinně předcházet. Aby dům správně fungoval a pobyt v něm se stal příjemným, je nutné veškeré účinky vyhodnotit a postavit do rovnováhy. Velkým omylem je názor, že nízkoenergetický dům lze získat pouhým přidáním několika centimetrů tepelné izolace na fasádu a do střechy a použitím kvalitnějších oken. Přestože je bilance energeticky úsporného domu dílem konkrétního návrhu v konkrétních podmínkách, uvedeme si alespoň základní rysy a požadavky těchto staveb.

Základní parametr nízkoenergetického, resp. pasivního domu:
Měrná potřeba energie na vytápění, vztažená na metr vytápěné plochy za rok, musí být menší než 50 kWh/m2.a u nízkoenergetických a 15 kWh/m2.a u pasivních domů.

Tuto hodnotu výrazně ovlivňuje zejména:

  1. Vhodný návrh objemu a tvaru domu včetně umístění na pozemku a natočení vůči světovým stranám.
  2. Kvalitně zaizolované obvodové konstrukce (podlaha k terénu, fasáda, okna, střecha včetně zahrnutí a minimalizace tepelných mostů).
  3. Použití vhodné technologie na vytápění a větrání domu. U dobře zaizolovaných staveb totiž podíl energie na ohřátí vzduchu při větrání činí významný podíl z celkové energie na vytápění. Bez využití zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu (rekuperace) se prakticky nepodaří dosáhnout výše uvedeného základního parametru pro nízkoenergetický či pasivní dům.
  4. Vzduchotěsnost domu je rovněž nedílnou podmínkou. Nedostatečnou vzduchotěsností uniká teplo, přičemž každý nepatrný únik u domů s minimálními nároky na vytápění může mít významný podíl tepelných ztrát. Dochází k němu zejména v netěsnostech parozábrany nebo parobrzdy, prostupech instalací, netěsnostmi oken a dveří, stahovacích půdních schůdků apod. Nejzávažnější jsou ovšem chyby parotěsné bariéry, které způsobují kromě úniku tepla kondenzaci vlhkosti v obvodových konstrukcích s možným důsledkem vzniku plísní a hnilob, neodvratitelných poruch nebo dokonce destrukce konstrukce.
  5. Výrazným prospěchem je využití tepelných zisků, bez kterých se nízkoenergetický nebo pasivní dům neobejde. Jsou to jednak pasivní zisky solární (okny), z vnitřního vybavení (elektrické spotřebiče a osvětlení) nebo zisky z přítomnosti osob (1 osoba = 100Wh). Díky minimální potřebě energie na vytápění domu hrají tepelné zisky opět významnou roli. Nebezpečím solárních zisků je ovšem jejich nadbytek, zejména v období s vyššími (kladnými) venkovními teplotami. Proto je nutné odpovídající stínění oken a prosklených ploch.

Celou řadu vlivů na energii objektu je nutno analyzovat, posoudit pomocí citu a zkušeností s následným využitím specielního software, optimalizovat, vyhodnotit a navrhnout konečné řešení.