OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

Atelier Ladislava Šalouna, Praha 10, rekonstrukce

Autor: Ing.arch. Michael Bartošek

Datum: 11/2005

Náklady: 18 mil Kč

Charakteristika: Obnova kulturní památky Ateliér Ladislava Šalouna zahrnuje stavbu na parc. č. 3151/2 a zahradu na parc. č. 3152/2 k.ú. Vinohrady. V předmětné stavbě jsou původní ateliérové prostory, zatímco část se zázemím a reprezentační prostory má jiného vlastníka. Z toho důvodu je v rámci daného objemu vytvořeno nové sociální a technologické zázemí. Stavební úpravy zahrnují vlastní stavbu a oplocení včetně úprav na zahradě.
Akademie výtvarných umění v Praze bude prostory ateliéru využívat k výuce ateliérové tvorby. Předpokládá se 15 studentů v ateliéru. Zaměření ateliéru není dáno, výuka by měla probíhat pod vedením hostujících pedagogů.
Provoz výuky si vyžádá nové zázemí, které bude umístěno v podzemí, částečně v nově vzniklém prostoru pod malým ateliérem a částečně v původním sklípku pod vstupním vestibulem. V zázemí jsou umístěny šatny s umývárnami studentů a pedagoga, WC, úklidová komora a technické vybavení domu.

Ateliér Ladislava Šalouna je národní kulturní památkou rejstř. č. 1668/2.
V r. 2008 byla této stavbě udělena cena Primátora v rámci stavby roku.