OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

budova Moderní galerie AVU Praha, Praha 7 - Holešovice, rekonstrukce a dostavba

Autor: Jiran Kohout architekti s.r.o.

Datum: 08/2003

Náklady: 210 mil Kč

Charakteristika: Záměrem byla modernizace a zušlechtění již nevyhovujících stávajících prostor AVU včetně rozšíření objemu o další učebny, depozitáře a další potřebné provozy.
Urbanistické členění původní budovy Moderní galerie je památkově chráněno. Rozšíření funkčních ploch pro nové využití je proto koncipováno vytvořením dvoupodlažního podzemního objektu, který stávající urbanistickou strukturu nenarušuje, pouze ji v některých nadzemních částech doplňuje drobnými objemy technického nebo provozního charakteru (schodišťová a výtahová věž nad hřebenem střechy, plechem obložený hranol kovárny). Podzemní stavba pod volným prostranstvím zasahuje částečně i pod původní objekt, který byl podchycen do hloubky 12ti metrů. Nové vnitřní prostory byly vytvořeny dispoziční úpravou zahrnující vnitřní vestavby s ocelovou nosnou konstrukcí a částečně novým výškovým uspořádáním jednotlivých podlaží.

OCENĚNÍ: nominace na stavbu roku 2005, Cena za ekologicky realizovanou stavbu roku, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu.