OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

bytový dům Navigátorů, Praha 6, nástavba 5. a 6. podlaží domu

Autor: arch. Yaron Sapir

Datum: 07/2006

Charakteristika: Stávající budova je podsklepená s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o železobetonový prefabrikovaný systém VVÚ ETA. Řešení dvoupodlažní nástavby s 24mi bytovými jednotkami je v pojetí moderní architektury s větším podílem prosklených ploch, vertikálního i horizontálního i materiálového členění fasády a s plochou střechou. Vedle vchodů na severních fasádách bude přistavěn tubus výtahové šachty, materiálově sjednocený s řešením fasády celého objektu.
Nosná konstrukce nástavby bude tvořena zděným stěnovým systémem z keramického zdiva. Stropy budou provedeny z plechobetonových desek ukládaných na rastr z ocelových průvlaků a stropnic, stropy budou se zavěšeným sádrokartonovým podhledem.
Součástí projektu je komplexní zateplení celého objektu včetně výměny původních oken.