OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

bytový dům Ostrovní ul., Praha 1, rekonstrukce

Autor: Ing.arch. Michael Bartošek

Datum: 07/2006

Náklady: 45 mil.Kč

Charakteristika: Předmětem rekonstrukce je bytový dům v Ostrovní ulici 222/8, pozemek č.parc. 986, k.ú. Nové Město. Jedná se o řadový dům z 19. století stojící na podlouhlém lichoběžníkovém pozemku v blokové zástavbě s hlavní fasádou na sever do ulice.
Parter a suterén bude s výjimkou hlavních vertikálních komunikací, vstupních prostor a domovního a technického vybavení využit pro komerční využití. V 1. n.p. budou dva nezávislé administrativní prostory, v podzemních prostorách budou školení a firemní presentace včetně jejich zázemí. Dvůr bude na úrovni 1.np v celém rozsahu zastavěn. Hluboký suterén bude propojen z chodby v 1.NP novým výtahem mezi přízemím a dolní úrovní sklepa a rekonstruovaným schodištěm v původní pozici.
Ostatní podlaží včetně podkroví budou využita pro ubytování. Celkem deset bytů je navrženo tak, aby byty odpovídaly dnešním požadavkům na bytový standard.
Stávající nosný systém zůstane zachován. Stropní konstrukce budou nahrazeny novými plechobetonovými deskami na ocelových nosnících. Nevyhovující konstrukce pavlačí bude nahrazena ocelovými nosníky s plechobetonovou deskou. Krov bude ze statických důvodů ve stávajícím tvaru nahrazen novým, ve střeše budou umístěna ateliérová okna, zapuštěná do střešního pláště.
Návrh i vlastní stavební práce budou probíhat pod památkářským a archeologickým dohledem.