OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

Centrum akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno, novostavba

Autor: DOMY společnost s r.o.

Datum: 05/2009

Náklady: 500 mil.Kč

Charakteristika: Centrum akutní medicíny je umístěno na okraji severní resp. severozápadní části areálu v prostoru mezi ulicí Čs. armády a stávajícím monoblokem nemocnice, stávající objekt monobloku je blíže ke středu areálu.

Objekt Centra akutní medicíny je s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím, objekt stávajícího monobloku je s pěti resp. šesti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Oba tyto objekty budou propojeny komunikačními trasami ve všech podlažích. V rámci projektu je řešen jak zdravotnický a technologický provoz objektu, tak technické zázemí – strojovny VZT a chlazení, rozvodny slabo a silnoproudu, výměníková stanice atd..
Tento objekt je složen ze tří dilatačních celků, které procházejí celým objektem. Je řešen jako smíšený železobetonový monolitický systém – skelet, ve kterém jsou sloupy po obvodě a okolo schodišť nahrazeny nosnými stěnami. V objektu jsou navrženy celkem čtyři schodišťové vertikály a celkem 12 výtahů.
Hlavní fasáda do ulice Čs. armády a boční fasády hlavního křídla objektu jsou tvořeny z provětrávané zavěšené keramické fasády, pod kterou je tepelná izolace z minerálních vláken, kontaktně kotvená na nosnou železobetonovou stěnu.