OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

Centrum přírodní medicíny Trnová u Jíloviště, novostavba

Autor: Jiran Kohout architekti s.r.o.

Datum: 12/2007

Náklady: 60 mil.Kč

Charakteristika: Konstrukčně je objekt koncipován jako ocelový skelet tvořený sloupy, průvlaky a stropnicemi z válcovaných profilů a plechobetonovými stropními deskami. Objekt je rozdělen do dvou dilatačních celků. Konstrukce suterénu je tvořena železobetonovou vanou. Vyzdívky jsou navrženy z tvárnic YTONG. Střechy jsou jednoplášťové, ploché v některých částech opatřeny vegetačním souvrstvím, jinde přitížené kačírkem.
Stavba je rozdělena do dvou pavilonů, propojených v úrovni přízemí průchozím spojovacím krčkem.
Pavilon A je navržen s jedním podzemním a 3 nadzemními podlažími. Má čtvercový půdorys s centrální převýšenou halou, opticky spojující suterén a první dvě nadzemní podlaží, osvětlenou shora světlíkem. 1PP je řešeno jako lázeňský provoz s terapiemi, koupelemi a masážemi a skladem bylin, doplněné provozem výdeje a praní prádla, technickým zázemím objektů a šatnami zaměstnanců. 1NP je řešeno jako vstupní. Nachází se v něm recepce, ordinace lékařů se sesternou, meditační cvičební sál se zázemím, odpočinková místnost a administrativa provozu. 2NP je navrženo jako hotelové se 14 dvoulůžkovými pokoji. Zmenšené 3NP je koncipováno jako V.I.P. patro s bytem lékaře a 2 apartmány s přístupem na střešní terasu. Všechna podlaží jsou propojena proskleným výtahem v hale a uzavřeným trojramenným únikovým schodištěm se zrcadlem. 1NPaž 2NP jsou navíc spojena kruhovými schodišti v prostoru haly. Hlavní vstup do objektu je přes spojovací krček do zádveří v úrovni 1NP. Do zádveří ústí únikové schodiště. Sál a shromažďovací prostory v 1NP jsou propojeny s venkovním prostorem balkónovými dveřmi.
Pavilon B je navržen jako nepodsklepený dvoupodlažní. Přízemí je řešeno jako restaurační provoz s odbytovou částí, doplněnou o malý obchod a provozní částí, doplněnou workshopovou kuchyní. Hlavní vstup do odbytové části je přes spojovací krček. Vstup do provozní části slouží pro zásobování a jako vstup zaměstnanců. 2NP je řešeno jako bydlení pro zaměstnance. Jednotlivé ubytovací jednotky jsou přístupné ze společné zastřešené pavlače, spojené se střešní terasou nad spojovacím krčkem. Podlaží je přístupné je přes únikové schodiště pavilonu A. Část ubytovacích jednotek má přístup na střešní terasu nad provozní částí restaurace.