OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

FN Bulovka Praha - rekonstrukce středové části pavilonu č.7 Infekce s operačními sály

Autor: DOMY, společnost s r.o.

Datum: 09/2011

Náklady: 60 mil.Kč

Charakteristika: Záměrem je přestavba zákrokových sálů ve 2. a 3. patře infekčního oddělení – pavilon č.7, FN Bulovka. Součástí uvažované přestavby je i nezbytné zdravotnické a technické zázemí, proto je v 1. patře navržena nová sterilizace a ve 4. patře je navržena strojovna vzduchotechnik, chlazení a další nezbytná technická zařízení.
Návrh vychází z moderních trendů medicíny. Předmětné prostory jsou řešeny s požadavkem na vysoký standard.
V přízemí je navržena nová kompresorová stanice pro medicinální plyny, jsou zde také první stanice dvou malých nákladních výtahů, které budou nové z přízemí do 3.patra. Jeden bude sloužit jako čistý (sterilní) a druhý jako nečistý.
V 1.patře je umístěna centrální sterilizace obsahující následující prostory: příjem a mytí, setování, manipulace a sklad sterilního materiálu, výdej, šatna zaměstnanců vč. koupelny, denní místnost a úklidovou komoru.
V 2. a 3. patře jsou navrženy shodné dispozice, tyto budou sloužit jako zákrokové sály se zázemím: filtr - přípravna, přípravna sterilního materiálu, šatna lékařů vč. koupelny, mytí lékařů před vstupem na sál a nezbytná místnost pro zápis.
Ve 4.patře je navržena strojovna vzduchotechniky, chlazení, úpravna vody. Samostatně je navržena rozvodna UPS. V předsíni strojovny budou umístěny dva elektrokotle s příslušenstvím a rozvaděč měření a regulace. Kondenzační jednotky chlazení budou osazeny na střechu lůžkové části.