OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

hotel U Hájků I, Na Poříčí Praha 1, rekonstrukce

Autor: Ing.arch. Otakar Chochola

Datum: 04/2009

Náklady: 100 mil. Kč

Charakteristika: Záměrem prací je rekonstrukce původního objektu U Hájků I, č.p. 1052/42 na polyfunkční dům, který technicky navazuje na novostavbu vnitrobloku „U Hájků II“.
Celá stavba je provozně členěna do tří provozů s různými požadavky na kvalitu prostředí a způsob užívání - Technický suterén, Pasáž a obchod, Hotel Na Poříčí. Charakteru provozů je podřízená celá koncepce vnitřního uspořádání od technických zařízení budovy až po řešení interiéru.
Stavba má tři podzemní podlaží s hlavním přístupem z ulice Na Florenci, kde je řešen vjezd do dvora a dále do garážových podlaží, které jsou součástí objektu U Hájků II. Suterény rekonstruovaného objektu jsou věnovány především potřebám technického vybavení, strojovnám a zázemí hotelu. Vertikální propojení s dalšími podlažími zajišťují komunikační uzly schodiště a výtahů provozně náležících k hotelu.
Pasáž s navazujícím obchodem se nachází v 1.pp objektu (na úrovni chodníku v ul. Na Poříčí). Obchod je připraven v hrubé stavbě bez podlah a povrchů s připravenými medii dovedenými na hranici obchodu. Hlavní část pasáže se nachází v objektu U Hájků II. a v tomto objektu je pouze její napojení na ulici Na Poříčí.
Vstup do recepce hotelu Na Poříčí je umístěn v 1.pp stávajícího domu U Hájků č.p.1052, recepce a lobby bar vznikne přestavbou stávajícího obchodu.
Z recepce je řešen nástup do komunikačního uzlu hotelu se schodištěm a evakuačním výtahem. Přes komunikační uzel sloužící hotelovým hostům jsou přístupná všechna hotelová podlaží i podzemní podlaží. Hotel Na Poříčí má pět nadzemních podlaží s hotelovými pokoji a v nejvyšším podlaží byt, který zůstane v plné míře zachován.
Stravovací prostory hotelu jsou situovány do 1.NP, kde je objekt propojen s restaurací v objektu U Hájků II. Zásobování gastroprovozu je řešeno v rámci objektu U Hájků II.