OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

Kulturní a sportovní centrum Velvary

Autor: Ing.arch. Michael Bartošek

Datum: 03/2008

Náklady: 78,5 mil. Kč

Charakteristika: Záměrem prací je rekonstrukce kulturního a sportovního komplexu, zahrnujícího budovu kina se zázemím, budovu tělocvičny se zázemím a bytem, s přilehlými sportovišti a dostavbou společných prostor a nezbytného zázemí.
Původní hmoty kinosálu s akcentem schodišťového prostoru v průčelí a tělocvičny jsou dominantní a zakládají urbanistické a architektonické řešení. Doplňované objemy stavby jsou vyvolány provozními potřebami, spojují hlavní hmoty a společně vytvářejí jeden kompoziční celek.
Určující pro návrh je potřeba přístavby foyeru sálu, objem, který sleduje hlavní podélnou osu budovy bývalého kina. Na tento směr navazuje i dostavba budovy zázemí tělocvičny a projevuje se ostroúhlým akcentem do ulice Školní. Zároveň se tak jednoznačně vymezuje nárožní piazzeta před hlavními vstupy. Výšková úroveň hmoty hlavního vstupu do kulturní části centra odpovídá výšce severozápadního nároží a vytváří horizontální protiváhu svislému akcentu schodišťového prostoru. Před prostorem foyeru orientovaného do zahrady je terasa krytá pergolou. Na jižní slepý štít původní tělocvičny navazuje novostavba tělocvičny malé.