OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

mateřská školka Pardubice, rekonstrukce

Autor: OMEGA project s.r.o.

Datum: 01/2011

Náklady: 25 mil.Kč

Charakteristika:
Stávající školka má kapacitu jedné třídy 25 dětí a jeslí 17 dětí. Dále je v objektu zřízeno romské středisko. Záměrem rekonstrukce je zvýšení kapacity na 4 třídy po 25ti dětech.
Výchozím koncepčním kritériem návrhu rekonstrukce a nástavby MŠ je zachování původního charakteru budovy, který koresponduje s okolní zástavbou.
Budova je půdorysného tvaru protáhlého obdélníku s dvěma nadzemními podlažími, jedním částečným podzemním podlažím a plochou střechou. 2.nadzemní podlaží je oproti 1.NP ustupující ze všech čtyř stran, kdy do zahrady je takto vytvořena zastřešená terasa. Konstrukční systém je železobetonový skelet s výplňovým keramickým zdivem, stropy jsou železobetonové trámové s deskou nebo hurdisky do ocelových profilů. Kompletační konstrukce jsou v dožívajícím stavu.
Krátká přístavba délky 3,7m nebude vizuálně oddělena od stávající přízemní hmoty domu. 2.np bude doplněno skoro do celého půdorysu 1.np, kromě krajní přízemní části. Střecha jedno i dvou podlažní části bude provedena plochá jednoplášťová.
Materiálově bude obvodový plášť řešen jako výplňové zdivo s KZS s vrchní hladkou omítkou. Přístup na původní balkón na jižní fasádě bude zrušen, konstrukce bude zachována pouze jako přístřešek – pevná markýza. Výplně otvorů budou plastové, vstupní prosklené stěny případně hliníkové. Střešní plášť je navržen z asfaltové hydroizolace s minerálním posypem. Klempířské prvky budou z titanzinku. Nově budou na jižní fasádě přisazena dvě úniková schodiště z 2.NP. Tyto budou řešena jako otevřená točitá z žárově pozinkované oceli.
Fasáda objektu bude podrobena novému výtvarnému ztvárnění. Záměrem je vytvořit veselou koncepci barevného řešení s umírněným charakterem, dle současných moderních trendů.
Součástí rekonstrukce je kompletní kuchyňský provoz s kapacitou přes 100 jídel.

STAVEBNÍK: Statutární město Pardubice
MÍSTO STAVBY: Pardubice, Teplého 2100