OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

rodinné sídlo zámek Lojovice, rekonstrukce

Autor: Ing.arch. Otakar Chochola

Datum: 01/2008

Charakteristika: Investičním záměrem obnovy zámku Lojovice je vybudování rodinného sídla a rozšíření obytných prostor s lůžkovou kapacitou v podkroví, se souvisejícím programem pro hosty penzionu v prostorách zámku a zámecké zahrady.
Jedná se o objekt se dvěmi nadzemními podlažími a nově budovaným podkrovím půdorysného tvaru „U“. Svislé konstrukce jsou zděné z cihelného a kamenného smíšeného zdiva, stropy nad 1.NP jsou tvořeny cihelnými klenbami, křížovými a valenými do nosných stěn a ocelových nosníků. Stropní konstrukce nad 2.NP jsou dřevěné trámové s rákosníky a prkenným záklopem.
Zastřešení objektu je mansardovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný vaznicový krov v části se stojatou a v části s ležatou stolicí, se středními a vrcholovou vaznicí. Sloupky jsou vyneseny vaznými trámy.
Nově vyzdívané konstrukce budou systémové, ze zdiva Porotherm, v podkroví budou příčky z ekopanelů Stramit, obložené dřevěnými palubkami. Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonu a palubek, podlahy jsou fošnové.
Součástí prací je stavební oprava, půdní vestavba a komplexní rekonstrukce rozvodů TZB vč. optimalizace způsobu odběru jednotlivých médií.