OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

rodinný dům s bazénem Skokovy, novostavba

Autor: SHS architekti s.r.o.

Datum: 8/2007

Charakteristika: Hlavní objekt je řešen jako stěnový systém s nosným obvodovým zdivem a vnitřními nosnými stěnami.
Obvodové stěny jsou vícevrstvé konstrukce, s obkladem tepelnou izolací a s přizdívkou z přírodního pískovce. Částečně je namísto sendvičového zdiva s přírodním kamenem proveden obklad fasádními deskami Trespa nebo tropickým dřevem Tali s minerální izolací a provětrávanou mezerou na systémovém kovovém roštu.
Základním stavebním materiálem je nosné keramické zdivo Porotherm, tvořící stěnový systém obvodových a středních nosných zdí. Svislé nosné konstrukce domu budou zděné z cihel Porotherm 24 P+D ( P15) na maltu M 5,0. V části zádveří a vnitřního krbu obytného prostoru budou provedeny železobetonové stěny z pohledového betonu.
Stropní konstrukce jsou železobetonové, pohledové. Nad zádveřím RD bude stropní deska lemována inverzním trámkem - atikou, v místě vstupních dveří bude přerušen tepelný most vložením izolačního prvku Schock Isokorb KX 10/7.
Konstrukce schodiště je ocelová, uložená do základového prahu a do stropní konstrukce. Hlavním nosným prvkem jsou ocelové lomené schodnice z plechu P20/120. Mezi schodnice budou přes úhelníky kotveny železobetonové stupně. Schodiště je interiérovým výrobkem.
Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem vaznicové soustavy.