OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

«« zpět na výpis referencí

správní budova ČOV Sever, Letiště Praha Ruzyně, rekonstrukce a nástavba

Autor: Jiran Kohout architekti s.r.o.

Datum: 10/2004

Charakteristika: Budova čističky odpadních vod je jednopodlažní objekt, situovaný v areálu Sever ruzyňského letiště. Je řídícím, správním a provozním centrem čističky se zázemím údržby a skladovými prostory.
Budova je na půdorysu obdélníku (zhruba 16 x 6,5m).
Požadované zlepšení provozních podmínek vyžadovalo rozšíření stávajících prostor vč. oddělení velína, který je propojen ocelovým mostkem se spojovací lávkou k obslužným ochozům kolem nádrží čističky. Suterénní prostory zůstávaly beze změn.
Nová střecha je navržena jako zborcená přímková plocha, excentricky spádovaná do stávajícího svodu a vpusti na severní fasádě. Konstrukčně se jedná o zděný stěnový systém, zastřešení zborcené přímkové plochy je z trapézového plechu.